Kosten en gefinancierde rechtshulp

Het inschakelen van een advocaat kost geld. Smit Advocatuur hanteert een uurtarief voor het verrichten van haar juridische diensten. In het eerste gesprek wordt u daarover geïnformeerd en wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Daarbij is van belang of er een verwijzing van het juridisch loket is.

Samen met Smit Advocatuur wordt indien van toepassing de aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand ingediend. U zult daarover rechtstreek van de Raad voor Rechtsbijstand vernemen. De Raad gaat een eigen bijdrage opleggen aan de hand van het door u in het peiljaar ontvangen (fiscaal) inkomen. Als peiljaar geldt het jaar dat twee jaar is gelegen vóór het jaar waarin de aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand wordt gedaan. De eigen bijdrage betaalt u aan Smit Advocatuur.

Mocht er een procedure bij de rechtbank gestart worden (als een en ander niet in onderling overleg te regelen blijkt te zijn), dan zal de rechtbank griffierechten voor het starten van de procedure in rekening brengen.

Eventuele overige kosten (bijvoorbeeld voor het vragen van uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie) worden aan u doorberekend.

Meer specifieke voorwaarden en omstandigheden worden indien voor u van toepassing besproken.

Geef een reactie