Rechtsgebieden

Smit Advocatuur kan u bijstaan met advisering en in procedures die betrekking hebben op de algemene rechtspraktijk, op handels- en ondernemingsrechtelijk vlak en in het bijzonder bij personen- en familierechtelijke zaken.

De algemene rechtspraktijk omvat bijvoorbeeld arbeidsgeschillen, burenkwesties, huurzaken, problemen die ontstaan bij de uitvoering van overeenkomsten of het opstellen van contracten.

Voor ondernemers spelen handels- en ondernemingsrechtelijke zaken. Dit kan onder meer zijn op arbeidsrechtelijk gebied, betrekking hebben op huur, maar ook hoort het opstellen van contracten of algemene voorwaarden daartoe.

Tot slot is Smit Advocatuur werkzaam als mediator bij echtscheidingskwestie en op personen- en familierechtelijk gebied. U moet daarbij niet alleen aan echtscheidingen (op gezamenlijk verzoek of anderszins) denken, maar ook aan bijvoorbeeld wijziging van de alimentatie voor kinderen en ex-partners, het invullen of wijzigen van omgangsregelingen, begeleiding bij onder toezichtstelling van minderjarigen, bij onder bewindstelling en onder curatele stellingen en erfrechtelijke zaken (uitleg testament).

Geef een reactie